Mikä Tartu hetkeen -hanke?

Tartu Hetkeen – hanke on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Tavoitteena on yhdistää mielenterveys- ja päihdetyö sekä erilaiset työtoiminnot osaksi asiakkaan arkea. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rauman Seudun Katulähetys ry:n kanssa.

Tukea arkeen

Tekemistä arkeen

Ihmisiä arkeen

Hankkeen kohderyhmää ovat:

  • Työvoimapalveluiden sekä varsinaisen työllistymisen ja kouluttautumisen ulkopuolelle jääneet henkilöt
  • Henkilöt, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä ja sitoutumismahdollisuuksissa
  • Pitkäaikaistyöttömät
  • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
  • Syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt

Hankkeella haetaan ratkaisua henkilöiden etenemiseen kohti työllistymistä Raumalla ja Porissa. Hanke tarjoaa mielekästä tekemistä esimerkiksi ryhmäpalveluita ja yksilöllisesti räätälöityjä työtehtäviä, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Toiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Toiminnan teemat voivat liittyä esimerkiksi arjenhallintaan, talousasioihin, mielekkään harrastuksen etsimiseen tai erilaisten työtehtävien kokeilemiseen.

Hankkeessa annetaan palvelulupaus, jossa kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus tulla kohdatuksi sekä osallistua hankkeen toimintaan ilman viranomaiskontakteja ja odotusaikaa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa mukaan!

“Everything you can imagine is real”

 Pablo Picasso

kollaasi1
Ei sillä ole merkitystä mistä on tulossa,
jos tietää mihin on menossa.
kollaasi4
kollaasi3